Berk Hayvancılık
Romanov Koyunun
Romanov Koyunun Romanov koyunun en önemli özelliği olan yüksek döl verimi ve üstün analık kabiliyeti ile birçok ülkede melezleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Yüksek döl verimine sahip bu ırk, koyun ırkları içerisinde 3- 4 aylık yaş gibi en erken cinsi olgunluğa ulaşan özelliği ile dikkati çekmektedir. Bununla birlikte mevsime bağlı kızgınlık göstermeyen bu ırkın yılın her mevsiminde çiftleştirilebilmesi, üçüz dördüz yavru verimiyle kuzu eti üretiminde ilk sırada tercih edilen ırk olarak önümüze çıkmaktadır. “Kuzu makinesi” olarak dünya literatürüne geçen Romanov ırkını diğer prolifik (doğurgan) koyun ırklarından (Fin, Doğu Friz, Dorset Horn ve Booroola Merinosu) ayıran ve avantajlı kılan özelliklerinden birisi de, kuzlarında yaşama gücünün yüksek olmasıdır. Romanov koyununun kuzu büyütme kabiliyetinin iyi olması, sürü koyunculuğuna uygunluğu, uzun mesafelere (12-13km) yürüme kabiliyetlerinin iyi olması, uzun süre(12 yıl) damızlıkta tutulabilmeleri ,yaşadıkları bölgelere adaptasyon kabiliyetlerinin yüksek olması Romanov koyun ırkını vazgeçilmez ve karlı bir koyunculuk için avantajlı kılmaktadır. Romanov koyunu herhangi bir başka ırkın kanını taşımayan saf bir ırktır. Bu özelliği nedeniyle melezlemede arzulanan melez azmanlığı ile artan kuzu sayısı ve yüksek yaşama gücü ile dünyanın birçok ülkesinde melezleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Çift kaslılık genini taşıyan Romanov ırkı, melezlemelerde özellikle ilk jenerasyondaki kuzularda yemden yaralanmayı iki kat iyileştirdiği, yüksek kalitede karkas üretip karkasta değerli parçalarda belirgin artış sağladığı tespit edilmiştir. Anavatanı Rusya olan Romanov koyunu kanaatkâr bir ırk olup soğuk ve sıcak iklime uyum sağlamış kısa kuyruklu, değişik tonda gri renkli yapağıya sahiptir. Çift katlı (Double coated) yapağı örtüsüne sahip olan Romanov ırkında yapağı arasında yerleşik kılçık kıllar,mevsime göre değişik özellikler göstererek, mükemmel bir ısı izolasyonu sağlamaktadır. Maviye çalan şık ve zarif postu ile tanınmakla kalmayıp deri kalitesi bakımından büyük bir üne sahiptir. Romanov koyunu bu eşsiz deri ve yapağı özelliği ile,Fransa ve İngiltere’de düzenlenen dericilik fuarlarında ödüller almıştır .

Romanov koyunu fiziki özellikleri; Ortalama yapağı gömleği ağırlığı 4.5 kg olup ergin canlı ağırlık erkeklerde 55-80 ve dişilerde 40-50 kg civarındadır. 6-7 aylık kuzularda kesim ağırlığı 35 kg dır. Bacakları vücutlarına göre biraz kısadır. Her iki cinsiyet boynuzsuz olup baş ve bacaklarda beyaz lekeler bulunur. Dişilerde döl veriminin yüksek oluşuna işaret eden bel çukuru dikkat çekici şekilde belirgin iken erkeklerde ise vücut arkadan öne doğru gelişme gösterip döş kısmı kaslı olup ve yele şeklinde kıllarla kaplıdır. Kuzularda ilk doğduklarında siyah kıl tipi, parlak siyah renkli olup ilerleyen yaşlarda grimsi mavi yapağı örtüsüne sahip olurlar. . 100 günlük laktasyonda 150 kg, rekortmen hayvanlardan 200-250 kg civarında süt alınabilmektedir. Sütteki yağ oranı %7,5 olup folik asit miktarı bakımından koyun ırkları içinde en yüksek değere sahiptir. Yılda 2 doğum veya iki yılda 3 doğum özelliğine sahip Romanov ırkında kızgınlık süresi 60 saat civarında olup diğer tüm koyun ırklarından daha uzundur.

Dünya da Romanov; Romanov koyunu ile ilgili bilgiler 18. yüzyıla dayanmaktadır.Bu verimli ırk üstün üreme özelliklerinden dolayı 1960’lı yılların başından itibaren dünya genelinde elliye yakın ülkede saf yetiştiriciliğinin yanında yerli ırklarla melezleme çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Güney Afrika, Orta Doğu olmak üzere geniş bir coğrafyada yayılma alanı bulan Romanov ırkına dayalı çalışmalar ulusal ve uluslarası çapta, makro düzeyde projeler ile desteklenmektedir. Romanov koyunu nu Rusya dan ithal eden ilk ülke Almanya dır. Bunu Fransa izlemiştir.Romanov koyunundan faydalanarak yeni tip koyun geliştiren ülkeler den Fransa da INRA 401, İspanya da ise SALZ adı verilen melez ırk lar üretilmiştir.İsveç’in Goatland adasında Romanov koyununa dayalı ıslah çalışmalarında, adanın adını alan yeni koyun tipleri GOATLAND ve GUTE koyunları üretilmiş, tüm dünyaya yapağı ve deri ihraç eden bir bölge konumuna geçmiştir.Bu işletmelerin ortak değerlendirmesi koyunculuktan elde edilen gelirlerin büyük ölçüde artması, üretim maliyetlerinin düşmesi ve ürün çeşitliliğinin artması şeklinde sıralanmaktadır. Romanov koyunu nun Amerika macerası ise 1980 yılında başlamıştır. Kanada hükümeti , Fransa’dan 14 Romanov koyun , 4 Romanov koç ithal etmiş ve 5 yıllık karantina ve üretim sürecinden sonra ticari işletmelere dağıtmıştır. 1992 yılında ABD’de KUZEY AMERİKA ROMANOV YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ kurulmuştur.Birlik bugün Kanada ve ABD’de 19 farklı eyalette üye üreticileri ile faaliyet göstermektedir
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Holstein
- Merinos
- İle de france
- Dorper Koyunu
- Charollais Koyunu
- Simental
- Limuzin
- Charolais
- Belçika Mavisi
- Texel Koyun
 
 
Pro WEB